Trasa ÚVOZEM

Stoupání na pásech označeno žlutou barvou. Zelenou barvou značen sjezd. Modře - lyže na zádech a po svých.


Délka:   5,4 km / 440m+

Stoupání: 2,7 km

Sjezd + sestup: 2,7km

Popis: již brzy...

Trasa mapy.cz


Velká část uvedených tras nje v terénu vyznačena, některé úseky jsou značeny také turistickým značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek obtížné na orientaci. U slovního popisu tras je proto přiložen kromě mapy soubor obsahující trasu (formát gpx), který si lze stáhnout do přijímače GPS. Každá trasa má daný směr. Trasy lze různě kombinovat, samozřejmě i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami. V sekci Aktuálně budeme zveřejňovat aktuální stav jednotlivých tras. 

SPONZOŘI ZNAČENÍ