TRASY

Velká část níže uvedených tras je v terénu vyznačena, některé úseky jsou značeny také turistickým značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek značně obtížné na orientaci.  U slovního popisu tras je proto přiložen kromě mapy soubor obsahující trasu (formát gpx), který si lze stáhnout do přijímače GPS. Každá trasa má daný směr. Trasy lze různě kombinovat, samozřejmě i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami. V sekci Aktuálně budeme zveřejňovat aktuální stav jednotlivých tras. 

SPONZOŘI ZNAČENÍ