KOLEM MATTERHORNU

Stoupání na pásech označeno žlutou barvou. Zelenou barvou značen sjezd. Modře - lyže na zádech a po svých.


Délka:  2km / 400m+

Stoupání:  2km

Popis:  Trasa "Kolem Materrhornu" - začátek u prvního sloupu na F10. Značeno žlutými praporky. Nad silnicí vede mezi Matterhornem a Pudlem, výše vlevo k lanům a cik-caky kolem Krejčíka na Ještěd.

Trasa mapy.cz


Velká část uvedených tras je v terénu vyznačena, některé úseky jsou značeny také turistickým značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek obtížné na orientaci. U slovního popisu tras je proto přiložen kromě mapy soubor obsahující trasu (formát gpx), který si lze stáhnout do přijímače GPS. Každá trasa má daný směr. Trasy lze různě kombinovat, samozřejmě i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami. V sekci Aktuálně budeme zveřejňovat momentální stav jednotlivých tras. 

SPONZOŘI ZNAČENÍ