KOLEM MATTERHORNU

Stoupání na pásech označeno červenou barvou, zelenou barvou je značen sjezd.


Časová náročnost: ↑ 1,5 h; ↓ 45 min

Obtížnost: středně těžká, orientačně složitější

Nástup: Parkoviště u Kabinové lanovky

Náklady: 100 Kč/den

Délka: 5,8 km

Výstup: 420 m

Sjezd:  420 m

Obtížnost sjezdu: červená

Nejvyšší bod: 1012 m. n. m.

Vhodné měsíce: I, II, III, XII

Vybavení: skialpinistický set

Možné občerstvení: Hotel Ještěd


Základní trasa

Výstup: Parkoviště U Kabinové lanovky - Kiosek pod lany - napojení na trasu Úvozem - Televizní cesta - vlevo do lesa - přímo proti vrstevnici - napojení na trasu Úvozem - křižovatka lesních cest - mírně vpravo nahoru - na křižovatce vpravo - Vířivé kameny - Krejčík - Ještěd

Sjezd: Ještěd - Krejčík - lesní zkratkou na silnici - sjezdovka Pod lany (2) - sjezdovka F10 (1) - Parkoviště U Kabinové lanovky

Podrobný popis

Nástup se nachází u parkoviště U Kabinové lanovky. se sundanými lyžemi přejít silnici, závoru a pod vlekem (kotvou) při pravé straně u prvního sloupu na F10 se napojit na lesní cestu. Poté přímo proti vrstevnici "cik-cak" na televizní cestu. Na televizní cestě pokračuje hned vlevo do lesa ústící až na lesní cestu, kde se nachází též trasa Úvozem. Na první křižovatce vpravo proti vrstevnici. a na křižovatce vpravo. Nad silnicí vede mezi Matterhornem a Pudlem, výše vlevo k lanům a "cik-cak" kolem Krejčíka na až Ještěd.

Návrat začíná od vysílače přímo po silnici až na úroveň lan kabinové lanovky. Zde si nandat lyže a kolem Krejčíku se dá sjet až znovu na silnici. Přejít silnici a lze sjet po sjezdovce Liberecká (2) až k Restauraci Můstek pod doskočištěm Skokanských můstků. Od restaurace je možnost sjet po sjezdovce F10 (1) až k závoře a k parkovišti U Kabinové lanovky.

Velká část uvedených tras je v terénu vyznačena, některé úseky jsou značeny také turistickým značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek obtížné na orientaci. U slovního popisu tras je proto přiložen kromě mapy soubor obsahující trasu (formát gpx), který si lze stáhnout do přijímače GPS. Každá trasa má daný směr. Trasy lze různě kombinovat, samozřejmě i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami. V sekci Aktuálně budeme zveřejňovat momentální stav jednotlivých tras. 

SPONZOŘI ZNAČENÍ