FRANTINA

Stoupání na pásech označeno žlutou barvou. Zelenou barvou značen sjezd. Modře - lyže na zádech a po svých.


Délka:   7,8 km  /  520 m+

Stoupání:  4,5 km

Sjezd:   3,4 km

Popis: již brzy...

Trasa mapy.cz


Velká část uvedených tras je v terénu vyznačena, některé úseky jsou také značeny turistickým značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek obtížné na orientaci. U slovního popisu tras je proto přiložen kromě mapy soubor obsahující trasu (formát gpx), který si lze stáhnout do přijímače GPS. Každá trasa má daný směr. Trasy lze různě kombinovat, samozřejmě i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami. V sekci Aktuálně budeme zveřejňovat momentální stav jednotlivých tras. 

SPONZOŘI ZNAČENÍ