FRANTINA

Stoupání na pásech označeno žlutou barvou. Zelenou barvou značen sjezd. Modře - lyže na zádech a po svých.


DÉLKA:   7,8 km  /  520 m+

STOUPÁNÍ:  4,5 km

SJEZD:   3,4 km

POPIS:

nástup od P1 z Beranovy cesty - lesem mírně vlevo až na sjezdovku Skalka - po "staré Skalce", cca 200m, na "Televizní cestu" - vlevo po "Televizní" přes "Novou Skalku" - po 400 m vpravo kolmo na hřeben - dále po cestě až na Pláně - následuje sjezd přes/po sjezdovce Pláně k rozcestníku červené a žluté turistické značky - dále po žluté přes Staré Pláně - za poslední chalupou ostře vpravo, přes louku do lesa a stále po žluté - u rozcestníku vpravo po modré turistické značce, kolem studánky Frantina až na silnici - vpravo po silnici - po 100m vpravo a stále po modré značce až na Černý vrch


Trasa mapy.cz


Velká část uvedených tras je v terénu vyznačena, některé úseky jsou také značeny turistickým značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek obtížné na orientaci. U slovního popisu tras je proto přiložen kromě mapy soubor obsahující trasu (formát gpx), který si lze stáhnout do přijímače GPS. Každá trasa má daný směr. Trasy lze různě kombinovat, samozřejmě i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami. V sekci Aktuálně budeme zveřejňovat momentální stav jednotlivých tras. 

SPONZOŘI ZNAČENÍ